Oyun Neden Önemli?


Oyun, çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için vazgeçilmezdir.

Oyun, çocuğun sınırsız hayal gücünün dışavurumu, üzerinde etkin olarak çalıştığı işi ve yaşamının doğal bir parçasıdır. Çocuklar oyun sırasında eğlenir, tüm enerji ve ilgilerini onun üzerinde yoğunlaştırırlar. Hata yapmaktan korkmadıkları için oynarken rahatlar ve bu süreçten doğal olarak pek çok deneyim edinirler. Çocuk oyunla çevresini ve kendini tanır, yeni bilgi ve beceriler edinir, arkadaşlarıyla ilişki kurar. Oyunda aldığı roller sayesinde dünyaya başkalarının penceresinden bakmayı, neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve kendi fikirlerini dile getirmeyi öğrenir. Oyun, çocuklar için öğrenmenin ve sağlıklı gelişimin önemli bir aracıdır.

 • ”Fiziksel

  • Vücut hareketleri gelişir
  • El becerileri güçlenir
  • Hareket yetkinliği artar

 • ”Zihinsel

  • Kavram ve nesnelerin özelliklerini öğrenir
  • Dil becerilerini geliştirir
  • Problem çözme yeteneğini güçlendirir

 • ”Sosyal

  • Arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi öğrenir
  • İç denetimi gelişir
  • Toplum kurallarına uymayı öğrenir

 • ”Duygusal

  • Duygularını tanır ve doğru ifade eder
  • Başkalarının duygularını dikkate almayı öğrenir

Ücretsiz Aktivitelere Erişmek için…

baba-oglu-oyun-oynama

STYLE SWITCHER

Layout Style

Header Style

Accent Color